KILDEVANG

Status april/maj 2017

BEBOERINFORMATION: Status renoveringsarbejder april/maj 2017

 

Indvendige arbejder i boliger og kælder

Renovering indvendige arbejder i boliger er nu godt i gang. De 5 første boliger dør 1 opg. 22 C er afleveret og færdiggjort. Dog vil der på de nye vandinstallationer forsat kunne opleves problemer med, at kan tage lidt tid før der er varmt vand. Det vil foretage sig, når alle de nye installationer i kælderen er etableret.

Pga. VVS strejken er de indvendige arbejder forsinket 2 uger ift. oprindelige plan

Vi arbejder pt. på de næste 10 boliger, dør 2-3 opg. 22 C og mandag d. 1.5.2017 åbnes dør 4 opg. 22C. Allerede nu kan vi bringe erfaringerne fra de første boliger med videre til de næste boliger, selvom der ikke er mange af lejemålene der ligner hinanden.

Under reliningen af afløbsrør kan der, når der støbes opstå nogen lugtgener. Der er intet farligt i dette, og det forsvinder efter nogen få timers udluftning.

Varigheden af byggearbejderne i lejlighederne kan vi nu sige, har en varighed på 3 uger med nye installationer, relining af afløb samt følgearbejder. Er der muligheder for optimering af processer, vil vi selvfølgelig arbejde på det.

Arbejdet med nye rør i kælder er en lidt mere langsommelig proces end først antaget, så derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår de 1. ryddede kælderrum mod strandvejen kan flyttes tilbage igen.

 

Udvendige arbejder tag & altaner

Tagarbejdet på etape 1 er næsten afsluttet, der mangler lidt færdiggørelse af tagrender og nedløb samt taghætter.

Der endnu ikke udlagt ny granulat isolering i loftrum, dette skyldes at der pt. stadig arbejdes med rørinstallationer samt rensning af kanaler i loftrummet. Det kan derfor i de øverste lejligheder opg. 22C  føles lidt koldt indtil isolering er udlagt. Dette forventer vi, at udføre inden for de næste 3-4 uger.

Arbejdet med ny belægning på altaner og svalegange har vi desværre ikke kunne opstarte pga. vejrforholdene. Dette arbejde kræver, at der er min. 5 grader dag/nat, så vi håber det mildere vejr kommer nu, så arbejdet kan igangsættes. Det betyder så også, at altaner endnu ikke kan tages i brug.

De 1. stålrammer til penthouse etagen kommer i denne uge, og arbejdet med montage påbegyndes herefter. Der skal ved penthouse værnene skæres en del huller i dæk, så det må forventes, at der kan være lidt støjgener over 2-3 dage under dette arbejde.

Ligeledes  kommer der konsoljern til altanbrystninger på svalegangene.  Konsoljern skal monteres under dæk på svalegangene og fræses ind i murværk, som ekstra forstærkning, idet nuværende altanbrystninger skal friskæres i enderne ved murværk.

Nye fiberbetonelementer til penthouse etape 1 er under produktion og modtages på pladsen indenfor 3-4 uger.

Stilladsets nedtagning på etape 1 er pga. ovennævnte forsinket ca. 2-3 uger, og vil nok komme til at stå yderligere ca. 4 uger på etape 1. På etape 2 opg. 22B, vil vi starte opsætning af stillads om 2 uger, dette vil de involverede modtage yderligere varsling om.

På tagarbejder etape 1 har vi haft nogen problemer med presening afdækning af taget, hvilket har bevirket nogen mindre vandskader i enkelte lejemål. Det har vi taget konsekvensen af og besluttet, at der på etape 2 og fremefter opsættes totaloverdækning.

 

Tidsplan indvendige arbejder i boliger

Bolig opstart slut
opg.22C,dør 4, stue-4sal uge 18 uge21
opg.22C,dør 5, stue-4sal uge 19 uge 22
opg. 22C, dør 6, stue-4sal uge 21 uge 24
opg. 22C, dør 7, stue-4sal uge 21 uge 24
Opg. 22B, dør 1, stue-4sal uge 22 uge 24
Opg. 22B, dør 2, stue-4sal uge 24 uge 26
Opg. 22B, dør 3, stue-4sal uge 26 uge 28
Opg. 22B, dør 4, stue-4sal uge 26 uge 28
Opg. 22B, dør 5, stue-4sal uge 27 uge 29
Opg. 22B, dør 6, stue-4sal uge 28 uge 30
Opg. 22B, dør 7, stue-4sal uge 32 uge 34
opg. 24A, tv, stue-4sal uge 31 uge 33
opg. 24A, mf, stue-4sal uge 32 uge 34
opg. 24A, th, stue-4sal uge 33 uge 35
ovenstående er ca. opstarts uger, der tages forbehold for uforudsete ting, ferie mv.
Der vil stadigvæk blive udsendt varsling 14 dage før arbejder opstarter, og 3dages varsling med præcis dato

 

Generel orientering

Da arbejder med udskiftning af stigstreng er temmelig kompliceret, da flere lejligheder forsynes fra anden lejlighed, vil det være svært, at undgå ikke at skulle arbejde i boliger hen over sommerferien uge 28-30.

Til sidst håber vi bare det gode samarbejde mellem beboere og håndværkere fortsætter, og på beboernes forståelse for arbejderne i boliger.

Måtte ovennævnte give anledning til spørgsmål, er I selvfølgelig stadigvæk velkomne til, at kontakte byggeledelsen i beboertiden tirsdage fra 7.30 – 8.30 eller torsdag 14.30-15.30 eller på beboertelefonen.

 

Med venlig hilsen

Byggeledelsen

ANKER HANSEN & CO. A/S

Lone Forslund

Beboerkoordinator

Tlf. 53 51 68 08