KILDEVANG

PROJEKTSTATUS SEP. 2017

STATUS RENOVERINGSARBEJDER SEPTEMBER 2017

 

Indvendige arbejder i boliger og kælder

 

Renovering indvendige arbejder i boliger bygn. 1 (opg. 22 C- B/A) er afsluttet og i kælderen mangler kun det sidste rørisolering, som afsluttes uge 37. Alle pulterrum i kælderen er tilbageflyttet.

 

I Bygn. 2 er opg. 24 A afsluttet. Endvidere pågår der arbejder i opg. 24B, som afsluttes i uge 37/38

For beboer der er genhust fra 24 A st.tv, kan tilbageflytning ske ca. uge 40

 

Opg. 26A er opstartet i tv. og mf. Og afsluttes uge 39. For genhuste beboere i stueetagen, kan tilbageflytning ske ca. uge 42

 

Opg. 26 B opstartes uge 38, og afsluttes uge 41.

 

Opg. 28 A opstartes uge 40 og afsluttes uge 44

 

Opg. 28 B opstartes uge 42 og afsluttes uge 46

 

Opgang 30 opstartes uge 44 og afsluttes uge 51

 

Der vil stadigvæk blive udsendt 14- og 3dages varslinger med præcise datoer.

 

Det forventes at alle indvendige arbejder afsluttes med udgangen af december måned

 

Udvendige arbejder tag & altaner

Tagarbejdet på etape 1-2 (bygn. 1) er afsluttet

 

I uge 37 indblæses der det sidste granulat i loftrummet og der opsættes ny taghætte på skorstenen.

 

På altanerne penthouse etage 4 (bygn. 1) skal der udføres ny belægning på gulve, og der skal sættes nye hvide fiberbetonplader op indvendig på brystninger. Herefter bliver nye lejligheds adskillelser på altaner monteret. Dette bliver udført i uge 37/38

 

På eksisterende betonbrystninger på svalegange monteres der pt. nye konsolbeslag. Herefter skal betonbrystninger friskæres fra eks. murværk. Dette udføres i uge 37/38.

Der vil være en del støjende arbejder ifm. skæring af betonbrystninger

 

Der vil blive foretaget murer- & malerreparationer af facader efter ovenstående arbejder, dette udføres uge 37/38

 

Facaden på 4sal (bygn. 1) mod gården vil blive malet, ligesom træværk på pergola vil blive afrenset og malet. Nogen steder har tømrer måttet udskifte træværk på pergola pga. råd

 

Eksisterende betonbrystninger på svalegange vil blive afrenset uge 37/38

 

Stilladset mod strandvejen vil blive nedtaget uge 38. Stilladsnedtagning på gårdsiden af bygn. 1 opstartes ultimo uge 38

 

bygn. 2 (opgang 24-28) opstilles stillads fra uge 37-39. Arbejdet med udskiftning af tag og renovering altaner opstartes uge 39

 

Generel orientering

Vent. anlæg i bygn. 1 er sat ud af drift, da udskiftning af tagventilator pågår pt. og det forventes afsluttet medio uge 37. Ligeledes er kanaler i loftrummet blevet renset, så der skulle meget gerne være ventilation i lejlighederne igen i denne uge.

 

Toiletvogne flyttes til gården ved opgang 26 B, når indvendige arbejder opstarter her.

 

Måtte ovennævnte give anledning til spørgsmål, er I selvfølgelig stadigvæk velkomne til, at kontakte byggeledelsen i beboertiden tirsdage fra 7.30 – 8.30 eller torsdag 14.30-15.30 eller på beboertelefonen. Tlf. tid kl. 09.00 – 10.00 alle hverdage.

 

 

Med venlig hilsen

Byggeledelsen

ANKER HANSEN & CO. A/S

 

Lone Forslund

Beboerkoordinator

Tlf. 53 51 68 08