KILDEVANG

PROJEKT STATUS OKT. 2017

Status renoveringsarbejder oktober 2017

 

Indvendige arbejder i boliger og kælder

 

Renovering af indvendige arbejder i boliger følger tidsplanen og pågår pt. i bygn. 2 opg. 26B, 28A

 

Opg. 28 B opstartes uge 41

 

Opg. 30 opstarter ca.

Dør 1 – uge 44

Dør 2 – uge 45

Dør 3 – uge 46

Dør 4 – uge 47

Dør 5 – uge 48

Dør 6 – uge 49

Der vil blive udsendt 14- og 3-dags varslinger med oplysninger om datoer og omfang af arbejdet.

 

Der skal etableres nye vandinstallationer i kælder under opgang 30.

Inden for de næste 14 dage vil der blive udsendt varslinger til de berørte kælderrum lejere, med nøjagtig vejledning og dato for rydning. Allerede nu kan man se, om ens kælderrum skal ryddes , det er markeret med rød prik på døren.

 

Garagelejemål i opg. 24 A/B og 26 A er snart færdiggjorte, og genhuste beboere kan tilbageflyttes fra uge 42.

 

 

Udvendige arbejder tag & altaner

Udvendige arbejder på bygning 1 er næsten afsluttet, og nedtagningen af stilladset er påbegyndt. Stilladset mod strandvejen nedtages fra torsdag d. 5.10.2017

Stilladset mod gården og gavl mod nord nedtages fra uge 41

 

På bygning 2 opg. 24A/B, 26B/A pågår der opstilling af stillads. Stilladset opsættes så vi hurtigst muligt kan udføre belægninger på altaner og nedskære betonbrystninger på penthouse etagen. Herefter klargøres stilladset til tagudskiftningen.

 

Indenfor de næste par uger forsætter stilladsopsætningen på opg. 28A/B og efter uge 42 opstarter stilladsopsætning på den resterende del af bygningen opgang 30. Vi er nødsaget til at forcere arbejderne på altanerne samt pudseabejder på facader, da vi nærmer os vinterperiode med hastige skridt.

 

Arbejder med bl.a.,

  • Puds af facader
  • Maling af facader og træværk
  • Udførelse af belægninger på altaner/svalegange

Kan kun udføres når temperaturen er over +5 grader.

Hvis temperaturen kommer under +5 grader vil arbejder blive udskudt til foråret.

Men, som nævnt herover gør vi alt hvad vi kan for at blive færdige med disse arbejder inden vinterperioden.

 

Med hensyn til rydning af altaner på både bygn. 2 og byg. 3, vil I modtage 3dages varsling når det er tid.

 

Generel orientering

Måtte ovennævnte give anledning til spørgsmål, er I selvfølgelig stadigvæk velkomne til, at kontakte byggeledelsen på mail kildevang@ankerhansen.dk eller på tlf. i beboertiden tirsdage fra 7.30 – 8.30 eller torsdag 14.30-15.30 eller på beboertelefonen. Tlf. tid kl. 09.00 – 10.00 alle hverdage.

 

Med venlig hilsen

 

Byggeledelsen

ANKER HANSEN & CO. A/S

 

Lone Forslund

Beboerkoordinator

Tlf. 53 51 68 08