KILDEVANG

Indkaldelse til beboermøde

Beboerrepræsentationen i Kildevang

indkalder hermed til

det årlige beboermøde

 

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00

 

Mødet afholdes i Roklubben Skjold, Strandvænget 51, 2100 København Ø

 

Dagsorden:        

 

1. Valg af dirigent

2. Beboerrepræsentationens beretning, herunder fremtidig virksomhed.

3. Årsregnskab for sidste år

4. Fastlæggelse af beløb til dækning af kontingent til LLO og beboerrepræsentationens arbejde. Bestyrelsen foreslår beløbet uændret.

5. Indkomne forslag sendes/indleveres senest mandag 5. marts til:

kontakt@bf-kildevang.dk eller i Jettes eller Johns postkasse.

6. Valg

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Formand Jette Hansen, 22B 2.3    – ikke på valg i år

John Voermanns, 24A 4.tv             – modtager genvalg

Karl Ejnar Nybo,  28B, 2.tv            – fraflyttet Kildevang

Valg af suppleanter

Valg af revisor

Valg af festudvalg/loppemarked/Sommerfest/Kaffebord!

Lejere, der er forhindret i selv at møde op, kan aflevere fuldmagt til en anden deltager (evt. til en fra bestyrelsen).

 

Hvis du vil forsøge at have indflydelse på, hvad der skal ske med vores ejendom og dine egne boligvilkår er det en god ide at møde op.

Benyt også lejligheden til at få hilst på dine naboer 🙂

Der vil være en repræsentant fra LLO Hovedstaden tilstede, ligesom der er inviteret en repræsentant fra DEAS og Green Circle.

 

Med venlig hilsen Beboerrepræsentationen

  1. februar 2018