Referat af beboermøde Kildevang d. 25. marts 2014

Tilstede: Fra beboerrepræsentationen : Klaus Poulsen, Jette Hansen

Fra LLO : Bente Kristensen

Fra Aberdeen : Henriette Børgesen

ca 50 beboere tilstede

Klaus bød velkommen til Bente Kristensen fra LLO og Henriette Børgesen fra Aberdeen.

1. Valg af dirigent: Bente Kristensen LLO

2. Beretning og 3. Fremtidig virksomhed

Punkter fra beretningen:

Vi har fået ny ejendomsinspektør Kurt Ditlevsen, som er ansat i Green Circle. Vi sagde farvel til vores “gamle” vicevært Allan Olsen 31.12.2013. Vi har også fået ny havemand, Gazmann, som afløser Henrik, der var vores havemand i 2013. Beboerrepræsentationen har ikke indflydelse på viceværtfunktionen.
The Kitchen,s brug af haven i strid med tidligere indgået aftale. Vedr. fraflytningssyn kan man bede en af beboerrepræsentanterne være til stede, vi vil også opslå vejledning ifm fratlytning på vores hjemmeside.

Ved §66 mødet og havevandring ( 21. marts 2014) påpegede vi:
EJENDOMMEN

Vi efterlyste input fra administrator vedrørende nødvendige vedligeholdelsesarbejder og tidshorisont.

Maling af altaner og facader.

Rensning af de flade tage for mos og blade mm., samtlige tagrender og nedløbsrør, både ovenpå The Kitchen og garagerne. Fjernelse af gammel asbest-affald over garagerne 20-21.

Grundig beskæring af store træer og evt. fældning, for at undgå ulykker, men også for at få mere sol på vores område.

Opsætning af tørrestativ bag garagerne.

Etablering af legeplads bag garagerne.

Opsætning af skilte med rygning forbudt i elevatorer og kælder.

Lydproblematik i mellem lejemålene IGEN IGEN
Der er meget lydt i mellem lejemålene på ejendommen. På den baggrund vil Beboerrepræsentationen gerne opfordre Udlejer til, at der i forbindelse med moderniseringer laves lyddæmpende foranstaltninger.

KÆLDER

Cykeloprydning

Tørrerum, rengøring, gulv og vægge males
Vi anmoder venligst om at tørrerum jævnligt rengøres. Et af tørrerummene er sommetider er låst, men så kan man sætte en seddel op fx: onsdag d. xx skal rummet rengøres mellem kl. 10-12.

Gitter for kældervinduer i tørrerum ud mod Strandvejen
Vinduer åbnes for at tøjet kan tørre, men så kan folk komme ind i kælderen den vej.

Rustfrit stål nederst på yderdøre og i elevatorerne. (har været med de sidste 3 år)
Døren ind til cykelkælderen bør renses med stålrens for at fjerne alle rustpletterne inden de tærer igennem. Det samme gælder alt det rustfri i elevatorerne.

HAVEN
Store sten langs den store plæne rykkes tilbage til kanten af flisegangen.

Beplantningen foran indgangsdørene nr. 26ABC og rundt om hjørnet
Beboerrepræsentationen ønsker de døde buske ved indgangsdørene erstattet. Der er røde bånd om de udgåede planter og de bare pletter jord taler deres eget sprog.

Det runde bed – samme punkt som sidste år
Vi henstiller til at det runde bed i år må blive vandet i tørkeperioder. Det samme gælder de nye roser og lavendler, der er planter i højbede foran The Kitchen.

Nogle af ovenstående punkter vil der blive taget hånd om hurtigst muligt, andre punkter afventer vi tilbagemelding om.

Huslejeforhøjelser
Vi havde kun 2 huslejeforhøjelser i 2013:
27 maj 2013 varsles lejestigning grundet skatter og afgifter pr.1.9.2013 med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2013. Den totale forhøjelse for alle boligerne var kr. 115.513,09/år.

25.09.2013 varsles omkostningsbestemt leje til ikrafttræden pr 1.1.2014. Den totale forhøjelse for alle boligerne endte på kr. 1.272,05/år.

Sociale events
Vi havde det sædvanlige Julegløgg arrangement i december med godt fremmøde.
Der var hverken sommerfest, loppemarked eller fastelavnsfest i 2013. Vi opfordrer beboerne til at tage initiativ til sociale arrangementer og vi har penge i kassen så vi kan støtte gode ideer.

Vi vil opfordre til altid at sætte Kæden på ved indkørsel til haven. Alternativt kan det ende med, at der bliver sat lås på kæden. Vi takker for beboernes hjælp til at holde orden i bytterummet. Venligst lad opslag blive hængende i opgangenen, indtil opslaget er forældet.

4. Regnskab
Regnskab og budget blev godkendt.

5. Fastlæggelse af beløb
Beløbet til dækning af beboerrepræsentationens arbejde og LLO kontingent er uændret kr. 25 pr. md.

6. Indkomne forslag: (forslagene kan ses på vores hjemmeside)

7. Ændringer til husorden
Elisabeth Lund Hansen:
Legeplads. Der undersøges muligheder for placering og tilladelser. Det vil komme til afstemning på næste beboermøde.
Udvide vasketider i vaskeriet. Forslaget skal slåes før evt afstemning og kræver ændring af husorden.
Forslaget kommer med på næste beboermøde.

Jesper Sichlau,:
Hund
Jeg opstiller hermed forslag om tilladelse til at holde én hund per husstand efter ansøgning. Hvis forslaget bliver godkendt, foreslås der følgende krav: Der må ikke luftes i ejendommens gård. Der må komme tre klager og derefter skal hunden flyttes eller man må flytte fra lejligheden. Man betaler selvfølgelig eventuelle skader, hunden måtte forvolde på lejligheden.

Der blev afholdt en vejledende afstemning. Nedstemt.
1) Husordenen pkt. 5 vedr. badning i tidsrummet 6.00-24.00. I første omgang virker det underligt, at man overhovedet bliver nødt til at have et punkt omkring dette, da man må mene, at det er de færreste der bader om natten. Når det er sagt, vil vi gerne foreslå at man enten helt afskaffer dette punkt, eller i hvert fald udvider tidsrummet fra kl. 5.00, da vi er nogle, der møder på arbejde kl. 7 og derfor bliver nødt til at bade før kl. 6.

Forslaget kommer med på næste beboermøde, da der var velvillig indstilling til det.

2) Husordenen pkt. 16.a vedr. fodboldspil, rulleskøjteløb og tilsvarende aktiviteter. Som det står i husordenen er dette forbudt, men det ville være rart, hvis man også kunne imødekomme børnefamiliernes ønsker og interesser. Vi har en 4-årig dreng, som elsker at spille bold og cykle i haven. I vinterhalvåret bliver haven ofte slet ikke benyttet af andre, og i sommerhalvåret er der kun få personer, der benytter den ene del af haven. Derfor ønsker vi, at der bliver lempet for reglerne, sådan at cykling, rulleskøjteløb, boldspil m.v. er i orden såfremt der bliver taget hensyn til de øvrige beboere. På den måde imødekommer man både den del af beboerne, det
ønsker at nyde haven ved at tage sol, men samtidig også dem, der ønsker at haven bliver gjort mere “aktiv”.

Med Venlig Hilsen
Maja Nielsen & Allan Lauridsen

Forslaget kommer med på næste beboermøde, da der var velvillig indstilling til det.

9. Valg til bestyrelsen:

Klaus, 22C 4-7, Formand, genvalgt
Jette Hansen, 22B 2-3 fortsætter. (Var ikke på valg i år)
Kurt Gjødvad, 24A 3.th., nyt medlem af bestyrelsen
Ole Worm blev genvalgt som revisor.
.

10. Eventuelt :

Annemari Schultz:
Muligheden for at få låse på dørene fra svalegangene ind til mellemgangen.

Ja, snak med Kurt Ditlevsen

Jes.
Altan trænger til maling, der bliver smidt papir, cigaretskod og lign. på fællesarealerne, tobaksrygning på trappegangene og i elevatorer ikke tilladt. Cykeloprydning.

Gitte og John 22B, 1.:
Bedre skiltning ved indkørsel til haven.
Her efterlyser vi helt konkrete tekster, så de er idiotsikret. Det samme gælder skiltene ved indkørslen nord for Fakta.

Derudover blev der talt om: Indvendig vedl.konto. Møbelopbevaring på altanerne. Udvidelse af vasketiderne i vaskeriet, evt efter isolering af loftet i vaskeriet. Husk at tømme filter på tørretumbler efter brug.
Vaske nøgler, der ikke bliver flyttet. Manglende P-pladser. Der er allerede et skilt: Privat Parkering, Parkering forbudt for uvedkommende.
Vi sluttede generalforsamlingen i god ro og orden, og siger tak til The Kitchen for lån af lokalerne.

Beboerrepræsentationen 8. april 2014