Tilstede:

Fra beboerrepræsentationen

Jette Hansen

John Voermanns

 

Fra LLO

Lau Madsen,

Ca. 45-50 beboere

 

Referent: Julie Dithmar

 

Dagsorden:         

 1. Valg af dirigent
 2. Beboerrepræsentationens beretning, herunder fremtidig virksomhed.
 3. Årsregnskab for sidste år
 4. Fastlæggelse af beløbtil dækning af kontingent til LLO og beboerrepræsentationens arbejde. Bestyrelsen foreslår beløbet uændret.
 5. Indkomne forslag (sendes/indleveres senest 18. marts til):
  mail via vores hjemmeside: www.bf-kildevang.dk
 6. Valg
  Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Formand Jette Hansen, 22B 2.3      – ikke på valg i år
  John Voermanns, 24A 4.tv             – modtager genvalg
  Karl Einar Nybo, 28B, 2.tv            – fraflyttet Kildevang
  Valg af suppleanter
  Valg af revisor

Valg af festudvalg/loppemarked

 1. Evt.

———————————————————————————————————————

Pkt.1

Lau Madsen fra LLO blev valgt som dirigent og konstaterede, at beboermødet var retmæssigt indkaldt.

 

Pkt. 2

Jette gennemgik beboerrepræsentationens beretning:

 

Huslejen

Grundpakke fra YouSee, stigning kr. 10,14/md

Skatter og afgifter – nedsættelse   kr. 30,21/md stort fald i grundskyld og renovation

Omkostningsforhøjelse. Kun paragraf 18 forhøjelse 12,67 kr./md.

 

Ejendommens vedligeholdelse

Renovering af ejendommen nærmer sig afslutning. Der har været mange vandskader ifm renovering men også ved også ved moderniseringer af lejligheder.

 

Eventuelle mangler eller skader skal meldes skriftligt til henholdsvis Anker Hansen eller DEAS. Hvis der ikke bliver reageret, kan I kontakte LLO, medlems nr., 110887 skal altid oplyses.

 

Vi mangler stadig at få styr på ventilationen, enten støjer den for meget eller også er der ingen eller meget svag udsugning. Man forsøger stadig på at få det til at fungere.

 

 

Der er opsat supplerende skiltning på ejendommen for at for at redningskøretøjer bedre kan finde ind til de forskellige opgange.

 

Der blev også etableret er Bump, ved skiltet: Pas på børn, ved garagerne.

 

Containerne blev rykket mod nord, det gav 4-5 nye p-pladser.

 

Der er installeret nye varmemålere på radiatorerne, aflæsning vil fremover ske elektronisk.

 

Trapperengøring og vinduespudsning fungerer fint. Der vil muligvis fremover komme 3-4   vinduespudsere af gangen, det vil så gå væsentligt hurtigere.

 

Der er stadig problemer med aviser og reklamer, der flyder i opgangene.

Navneskilte på postkasser bliver ikke altid fjernet ved fraflyttelse. Bed viceværten om at fjerne navneskiltet og aflåse postkassen.

 

Mange klager over, at det er svært at få fat på vicevært, Richardt Maibom og DEAS, Kirsten Kempfner og Emil Bo Christiansen.

 

(Det kan anbefales at downloade App’en “DEAS 24/syv” Derfra kan du henvende dig til vicevært eller administrator . Der oprettes en log, så din henvendelse ikke forsvinder. Husk at udfylde navn og adr. mm. JH))

 

Vaskeri. 1 maskine er udskiftet med renoveret msk. i det store vaskeri.

 

 

Punkt 3

 • Årsregnskab fra sidste år
 • Regnskabet er godkendt
 • Mindre overskud, ikke fantastisk.
 • Midler til leje af mødelokaler fremover.
 • Der forslås at der fastlægges et budget.

 

Punkt 4

 • Fastlæggelse af kontingent
 • Beløbet foreslås øget
 • Et konkret forslag bliver lavet og indsendt til næste års møde
 • Der blevet foretaget en føler om, hvorvidt nogle af pengene skulle dække alle individuelle sager, der tages op i huslejenævnet (kr. 300,- pr. sag)
 • Der var ikke opbakning
 • Der blev foretaget en føler om, hvorvidt nogle af pengene skulle dække fælles sager der tages op i huslejenævnet (300,- pr. sag)
 • Der var opbakning – et reelt forslag skal laves og til afstemning ved næste års møde.

 

Punkt 5

 • Indkomne forslag samt evt.
 • Der var ikke indsendt forslag der kunne stemmes om, og derfor blev disse forslag først adresseret under punkt ”evt.”

 

Punkt 6

 • Valg- Fuld bestyrelse!!!

Siddende medlemmer er:

 • Jette Hansen (formand) 22B 2.3
 • John Voermanns 24A 4.tv

Tilføjet medlemmer

 • Simon Brixen, 30.4.1
 • Allan Lauridsen 26A, 1.tv (ikke tilstede ved mødet)
 • Ditte Salmansen 30.4.3

Suppleant

 • Zaynab Al-Hussaini, 22B, st.3

Revisor

 • Ole Worm

Loppemarked og sommerfest ”udvalg”

 

Punkt 7

Evt.

 • Bestyrelsen kan ikke føre individuelle sager i huslejenævnet. Så fejl i lejemål efter renovering skal først igennem Anker Hansen, evt DEAS cc.
  • Brug LLO til rådgivning og i sidste ende kan huslejenævnet overvejes (dog kan udgifter til Huslejenævnet ikke dækkes af beboerforeningen)
  • Fælles sager som muligt kan føres af beboerrepræsentationen, kan være:
   • Ventilation/udsugning
   • Udvendige fejl

 

 • Lau og Thomas Sørensen (fra LLO) foreslog et muligt byggemøde – her kan der vurderes fejl og skader, der kan fås rådgivning og vejledning, alle er velkomne til muligt møde. Udspyr og kalk-render udvendigt på vinduer er allerede på listen af ting der skal tages op.
  • Der vil blive udsendt mail hvis dette kommer op at stå
  • Det vil først være efter stillads er fjernet fra sidste blok
  • Er man interesseret i at deltage kan der skrives til info@LLOH.dkmed 110887 som reference nr.
 • Der blev spurgt om afstemning vedrørende at holde hund
  • Dette kan der ikke stemmes om, da det er i strid med lejekontrakten.
 • Parkeringsafgifter
  • Det frarådes
  • Det skal køre udenom bestyrelsen
 • Værksted
  • Der er lokale-problemer
 • Cykeloprydning og parkering
  • Der foreslås en cykeloprydning (Richardt og Green Circle)
  • Der foreslås cykelparkering i 2 etager, til de cykler som måske ikke bruges så ofte, for at skabe mere og bedre plads

 

 • TAK TIL BESTYRELSE OG LLO FOR GODT MØDE OG GOD TONE IGENNEM HELE PROCESSEN

 

—————————————————————————————————————-

 

Kontakt informationer mm:

Referatet kan også læses på vor hjemmeside:  www.bf-kildevang.dk i løbet af et par dage.

Man kan komme på mailingliste. Bruges til udsendelse af referater, beskeder mm. ca. 5-10 mails pr. år. E-mail adr.:  kontakt@bf-kildevang.dk

Spørgsmål vedr. praktiske ting, teknik, VVS, EL, Container o.l.:

Kontakt ejendomsinspektør Richardt Maibom, via App: “DEAS24SYV”, tlf. 41885650 eller e-mail: rm@greencircle.dk

 

Spørgsmål vedr. administration, husleje mv.:

Kontakt Kirsten Kempfner, via App: “DEAS24SYV”, Telefon 39 46 60 82 – kke@deas.dk

 

Flere oplysninger findes på vores hjemmeside.

I møderummet i kælderen har vi en del klapstole, kopper, tallerkner mm samt sækkevogn og trækvogn som beboerne kan låne. Kontakt en fra beboerrepræsentationen.

 

Vi har et “Bytterum” i cykelkælderen, hvor man kan aflevere og finde gode ting og sager samt rigtig mange bøger. Vi ønsker ikke gamle syltetøjsglas, aviser og affald o.l. i bytterummet. Alle er velkommen til at rydde op løbende eller når vi indkalder til oprydning i bytterummet.

 

Garage nr. 29 bruges til Barnevogne. evt. ladcykler, men ikke cykler.

 

Vi opfordrer alle til at hjælpe med til at holde vores ejendom og fællesarealer pæne og ryddelige.

 

mvh. Beboerrepræsentationen, april 2018