I uopsættelige situationer (sprængte rør, manglende varme eller andre akutte problemer) kan der ringes til:

Newsec’s vagtcentral på tlf.: 45 26 01 02