Information findes ved at trykke på kontakter og klikke på Beboerrepræsentationen.