Årets Beboermøde marts 2021 kommer til at forløbe anderledes grundet Covid19 restriktioner, alle beboer har derfor fået postkasseomdelt materialet torsdag d. 04.03.2021. Beboerrepræsentation opfordre beboer til læse og tage stilling til indhold.

Postkasseomdelt materiale kan findes her:

Indkaldelse til beboermøde fuldmagtsmøde 16 marts 2021