Luft ud – kort og ofte

Vinduer, der står åbne – blot på klem – koster varme! Hold dem derfor lukkede, når der fyres. Men luft ud hver dag på denne måde: Luk for radiatorerne. Åbn alle vinduer og eventuelt døre i ca. 5 minutter. Luk igen og stil radiatortermostaterne præcis som før.

Skru ned og luft ud i soveværelset til natten. Skru op for varmen igen næste morgen.

Undgå at dække din radiator til

Når en radiator og/eller måler er “lukket inde” – f.eks. bag en sofa – eller er tildækket med vasketøj, gardiner, møbler og lignende registrerer måleren det som et ekstra forbrug, fordi radiatoren ikke kan slippe af med varmen. Det koster ekstra på varmeregningen.

 

Når du er på ferie

Hvis du er bortrejst om sommeren, sørg da for at lade et par vinduer stå på klem, så der sker en udluftning af lejligheden. En overophedet lukket lejlighed kan også koste på varmeregnskabet, da der sker en vis fordampning ved høj temperatur.

 

Vær sikker på, at radiatorerne fungerer

Sørg for, at radiatorerne altid fungerer, som de skal. Det gør de, når de er varme i toppen og kolde i bunden, ved den korrekte indstilling. Hvis de også er varme i bunden, har du skruet for højt op, varmen går til spilde, og du taber penge.

 

Kontroller termostater

Kontroller om termostaterne virker: Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Når du slukker, skal den blive kold efter 1-2 timer. Hvis ikke, så få termostaten repareret.

 

Kontroller ventiler. Luft i rørene standser varmen

Hvis radiatoren klukker, er det på tide at “lufte den ud”. Luft i rørene forhindrer vandet i at cirkulere gennem varmerørene, og stopper derfor varmeoverførslen til radiatorerne. Vil man have varmen til at cirkulere igen, skal radiatoren luftes ud. Dette gøres ved at slukke for varmen, og derefter åbne ventilen, der sidder for enden af radiatoren. (Nogle radiatorer kræver en specialnøgle, spørg viceværten). Hold en skål nedenunder til at opfange vand. Luften hvisler ud af radiatoren, og når der kommer vand ud, lukkes ventilen igen. Luft regelmæssigt radiatorerne ud for at undgå unødige energitab.

 

Udsat beliggenhed

Bor du i en lejlighed, som f.eks. ligger ud mod en gavl, vil din lejlighed være udsat for større kuldepåvirkning, end de lejligheder, som ligger inde midt i ejendommen. Denne kolde beliggenhed kompenserer ISTA dig for ved at indkode en reduktion i målerne. Hvor meget kompensation, du får, afhænger af den nøjagtige placering af lejligheden i ejendommen.

 

Brug af radiatorer

Lad ikke enkelte rum i boligen være helt uden varme. Det kan give fugtproblemer og gøre det vanskeligt at holde varmen i naboværelser. Hold minimum 15 grader i rum, du ikke benytter. Luk altid dørene til rum der ikke benyttes, så undgår du træk. Brug alle radiatorer lige meget. Det giver en bedre, mere behagelig fordeling af varmen og udnytter energien mere effektivt. Én fuldt åben radiator bruger mere varme end fire, som kører for kvart kraft.
Selvfølgelig kan du skrue ned for varmen om natten og om dagen, hvis du ikke er hjemme – men ikke for meget. Er vægge og møbler først gennemkolde, koster det ekstra at varme op.

 

Sådan aflæser du din exemper måler

Aflæs din måler 1 gang om måneden for at følge dit forbrug og opdage evt. uregelmæssigheder.

Denne fordampningsmåler indeholder to væskerør. Væskerøret til højre viser dit aktuelle forbrug. Det forseglede rør til venstre er sidste års forbrug, og det kan du bruge til at kontrollere, at din måler er blevet aflæst korrekt. Du kan også bruge det til at sammenligne forbruget løbende for sidste år og for indeværende år. Væsken i rørene er kemisk ren og farven skiftes fra år til år.
Har du fordampningsmålere af typen exemper® kan du med fordel bruge en lommelygte, når du aflæser din måler. Holder du lommelygten under måleren og lyser lodret op i væskerøret, bliver væskeoverfladen lysende og dermed lettere at aflæse. Ved aflæsning skal du holde øjnene lige ud for væskens overflade for at aflæsningen bliver korrekt. Aflæs herefter forbruget på skalaen udfor væskens overflade.
Bemærk, forbruget opgives i enheder og er altså ikke et kroner/øre beløb.

 

Hvis du har en anden type måler end ovenstående, kan du finde vejledning inde på www.ista.dk

 

Indstil termostatventilen korrekt 

Stil termostatventilen på radiatoren mellem trin 3 og 4. Dette giver en temperatur på mellem 18°C og 21°C. Hver streg betyder en 5-6% større varmeudgift.

 

Vidste du, at:

For hver ekstra grad du sænker din rumtemperatur, sparer du ca. 5% på varmeregningen.

Ovenstående er plukket fra ISTA og Københavns Energi’s hjemmesider.