Haveanlægget er nu færdigudført i henhold til det, der er aftalt mellem ejer og tidligere administrator.

Læs mere om den nye have ved at åbne dokumentet her:

Aflevering haveanlæg