Beboerrepræsentation Kildevang består af frivillige beboere, som ønsker at gøre en forskel på
vegne af alle beboere i Kildevang. Vi arbejder med generelle og overordnede opgaver, der
vedrører alle beboere, f.eks. husorden, huslejeforhøjelser, kontrol af varmeregnskab,
vedligeholdelse af ejendommen, aftaler med TV udbyder samt opgaver, der via beboermøder
opnås enighed om, vi skal sætte ind overfor.
Derudover nedsættes udvalg, der arbejder med projekter, vedtaget på beboermøder.
Udvalgene undersøger muligheder indenfor de enkelte områder og fremlægger samlede forslag til
Beboerrepræsentationen, der fremlægger for respektive samarbejdspartnere samt sikrer
afstemning på beboermøder, for endelig vedtagelse eller ej.
Beboerrepræsentationen er således vores allesammens talerør til samarbejdspartnere: LLO,
SamPension, NewSec etc. ligesom vi har kontakt med ejendomsinspektør(Vicevært) i det omfang, det drejer sig om generelle opgaver.

Bestyrelsen i Beboerrepræsentation Kildevang:
Niels Rossel

John Voermanns

Marianne Pheiffer

Suppleant

Simon Brixen

Niels Kraaer

Revisor

Henrik

Festudvalg

Niels Kraaer, Ditte Salmansen, Bjørn Bram

Al henvendelse til beboerrepræsentationen bedes venligst ske på én af følgende
muligheder:
Mail: kontakt@bf-kildevang.dk
Postkasse: Beboerrepræsentation Kildevang

For alle daglige driftsmæssige problemer, både i egen lejlighed og øvrige, kontakt da venligst:
Carsten Lassen telefon 6010 8651 eller mail carl@forenede.dk
Ved særlige udfordringer i egen lejlighed, kontakt da:
LLOH telefon 3311 3075 mandag-torsdag kl. 10-16 eller info@lloh.dk
For at få hjælp skal medlems nr. 110887 oplyses.
Ejendomsadministrator NewSec er ligeledes til rådighed omkring udfordringer i egen lejlighed –
også i forbindelse med f.eks. tilbagevendende gener:
Cecilie Jensen telefon 4526 0171 eller cecillie.jensen@newsec.dk

Se i øvrigt opslag med information om kontakt ved akutte skader o.lign.